ترجمه جدید قرآن منظوم امید مجد بچاپ سوم رسید(چاپ اول 1389 دوم 1390 سوم 1391)، برای خواندن مقدمه و نمونه هائی از متن قرآن منظوم اینجا را کلیک کنید
این کتاب ، «ترجمه دوم منظوم» آقای اُمید مجد از قران مجیدست که در سالهای1387 و 1388 سروده شده و اکنون چاپ میشود و با ترجمه اول منظومِ ایشان که در فاصله سالهای 1376 تا 1388 چاپ میشد کاملاً متفاوت است . بدیهی است ترجمه دوم ، دقیقتر و زیباترست . همچنین بخشی که نثرست به این ترجمه افزوده شده که شامل شرح برخی مسائل تفسیری و کلیدی است که به فهم بهتر آیات قرآن مجید کمک میکند و بر اساس دهها هزار صفحه از معتبرترین تفاسیر قدیم و جدید شیعه و سنی نوشته شده است .مجموع دفعات چاپ ترجمه های اول و دوم تاکنون 43 بار بوده است.

 

بنام خدا

مقدمه:

 

   کتابی که اینک دردست شماست ، ترجمة دومِ منظوم اینجانب از قرآن مجیدست . نخستین ترجمة منظوم من در فاصلة سالهای 1374 و 1375 نوشته شد و در اسفندماه 1376 بچاپ اول رسید و از آن تاریخ تا پایان سال 1388 چهل بار و در شمارگان سیصدهزار نسخه تجدید چاپ گردید .

 

   در سال 1387 به این فکر اُفتادم که علیرغم توفیقی که ترجمه ام در جامعه پیدا کرده و شرق تا غرب جهان را پیموده و میلیونها خواننده دارد ، نیاز به یک بازنگری کلی در آن احساس میشود چرا که انسان کمال طلب است و هیچ نوشته ای بی نقص نیست و میتوان آنرا پخته تر کرد . از سوی دیگر چهارده سال بر حجم مطالعات قرآنی و ادبی و توانمندیهای شعریم افزوده شده است لذا دست به ترجمة منظوم جدیدی از قرآن مجید زدم که بطور کلی با ترجمة اول متفاوت است . ترجمة اول و دوم حداکثر کمتر از پنجاه بیت مشترک دارند و اشعار ترجمة دوم کاملاً جدید و در فاصلة سالهای 1387 و 1388 سروده شده اند . تعداد ابیات ترجمه اول هجده هزار بیت بود که در ترجمه دوم به چهارده هزار بیت کاهش یافته است.

 

   ترجمه دوم منظوم از سال پائیز 1389 روانة بازار میشود . بنابراین تمام قرآنهائی که تاریخ چاپ آنها 1376 تا 1388 است ترجمة اول منظوم و هر قرآنی که تاریخ چاپ آن 1389 به بعد باشد ترجمه دوم منظوم است . بدیهی است از نظر اینجانب ترجمة دوم هم از لحاظ دقت در ترجمه و هم از لحاظ پختگی و زیبائی اشعار ، دقیقتر و بهتر و علمی تر و دلنشین تر از ترجمة اول است و از عموم خوانندگان محترم خواهشمندم اگر میخواهند ترجمة منظوم مرا بخوانند لطفاً ترجمه دوم را بخوانند . همچنین بخشی که نثرست به این ترجمه افزوده شده که شامل شرح برخی مسائل تفسیری و کلیدی است که به فهم بهتر آیات قرآن مجید کمک میکند و بر اساس دهها هزار صفحه از معتبرترین تفاسیر قدیم و جدید شیعه و سنی نوشته شده است .

 

  نکته قابل ذکر اینکه پس از ترجمه های منظوم بنده از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه ، احساسات بسیاری از کسانی که مختصر طبع شعری داشتند یا نداشتند برانگیخته شد و در حالیکه تا قبل از کارهای من اصولاً چیزی بنام ترجمة منظوم در ادبیات فارسی وجود نداشت ، ناگهان سیل ترجمه های منظوم از کتب مذهبی بویژه قرآن به بازار کتاب سرازیر و هر روز منظوم نامه ای سروده شد . آثاری که متأسفانه بسیار ضعیف بودند و وزارت محترم ارشاد در دولتهای هفتم و هشتم نیز نظارتی بر آنها نداشت و بچاپ رسیدند و ضعف آن آثار بحدی بود که سرانجام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1385 حکم به لغو مجوز تمام ترجمه های منظوم داد و این حکم گریبانگیر ترجمه های منظوم من نیز شد! و چند سالی مرا به دوندگیها و پیگیریهای طولانی واداشت تا به مسئولان اداره کتاب که بیش از حد بر مواضع خود پافشاری میکردند بقبولانم که دقت ترجمه های بنده بیش از آنست که مردود اعلام شوند . خوشبختانه دو سه سال است که اداره ای در وزارت ارشاد تأسیس شده که کارش نظارت بر ترجمه های قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه است و با دلسوزی و دقت بر تمام ترجمه ها اعم از نظم و نثر مراقبت مینماید. ترجمه های بنده نیز بمدت یکسال و نیم در آن اداره محترم ممیزی شدند و سرانجام مجوز دوبارة چاپ پیدا کردند .

 

در کمال افتخار به اطلاع میرسانم که تا این تاریخ که این سطور را مینویسم (بهار 1389) ترجمه های منظوم این شاعر از قرآن مجید ، تنها ترجمه های منظوم مورد تأئید است که پس از اینهمه ممیزیهای سخت و طاقت فرسا ، جواز چاپ پیدا کرده و دقت و سلامت آن مورد تأئید کارشناسان است .

 

گریة شام و سحر شکر که ضایع نگشت

 

قطرة باران ما گوهر یکدانه شد

                                      اردیبهشت 1389

                                           اُمید مجد